ОНЛАЈН КУРС

Наставничке компетенције за квалитетно инклузивно образовање

У циљу јачања наставничких компетенција, онлајн курс „Наставничке компетенције за квалитетно инклузивно образовање“ пружа осврт на основне поставке квалитетног инклузивног образовања и даје савјете за његово спровођење у учионици. Намијењен је наставницима и наставницама, студентима и студенткињама наставничких факултета, као и свима онима који раде у области образовања.

Основне информације о курсу

САЖЕТАК

Квалитетно инклузивно образовање је право сваког дјетета. Остварење овог права у учионици обезбјеђују првенствено наставници и наставнице. Они организују и воде процес учења и подучавања на начин да обезбиједе свим својим ученицима и ученицама квалитетно образовање, тј. да у свој квалитетан процес учења и подучавања укључе искључене и ученике и ученице који су у ризику од искључивања. Успјешно испуњавање ове улоге зависи од нивоа наставничких компетенција које наставници и наставнице стичу и развијају током свог иницијалног образовања и свог континуираног професионалног развоја.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку курса, полазници и полазнице ће моћи да:

  • објасне концепт инклузивног и квалитетног образовања у контексту социјалне инклузије;
  • објасне узроке социјалног искључивања маргинализованих група;
  • објасне одлике интеркултуралне компетенције;
  • анализирају које промјене у погледу садржаја, приступа, структура и стратегија у учењу и подучавању захтијева инклузивно и квалитетно образовање;
  • анализирају утицај инклузивног и квалитетног образовања на професионалну аутономију наставника и наставница;
  • пронађу информације за даљње истраживање о томе како унаприједити своје компетенције за обезбјеђење инклузивног и квалитетног образовања у учионици;
  • креирају приједлог примјене универзалног дизајна за учење за свој наставни предмет.

СТРУКТУРА И ТОК КУРСА

Квалитетно инклузивно образовање у учионици посматраће се кроз пет тема.

Свака тема обрађена је кроз двије до три лекције у формату видеозаписа, обавезне и препоручене литературе.

У просјеку, полазницима и полазницама ће за завршетак курса бити потребно барем десет часова рада. На крају, полазници и полазнице ће имати прилику да приступе тесту и провјере своје знање.

Они који остваре барем 70% тачних одговора добиће цертификат о успјешно завршеном онлајн курсу.

Упознајте предавачице курса

Садржај курса израдиле су универзитетске професорице (видјети Биографије предавачица), наслањајући се на Модуле за обуку предавача из области инклузивног образовања(УНИЦЕФ, 2015). Процес израде онлајн курса је осмислила и омогућила Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини.

Prof. dr. Biljana Sladoje-Bošnjak

Проф. др Биљана Сладоје-Бошњак

Редовна професорица на Филозофском факултету и Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву

Doc. dr. Emina Dedić Bukvić

Доц. др Емина Дедић Буквић

Доцент на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву

Prof. dr. Lejla Kafedžić

Проф. др Лејла Кафеџић

Редовна професорица на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву

Doc. dr. Lejla Osmić

Доц. др Лејла Осмић

Доцент на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву

Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska

Доц. др Сандра Бјелан-Гуска

Доцент на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву

Контакт

Техничка подршка

podrska@nastavnickekompetencije.pzbpkgorazde.ba

Пројекат подржао:

Мисија ОЕБС-а у БиХ подржала је реализацију ове онлајн обуке.

Свако гледиште, изјава или мишљење изражено у овој онлајн обуци за које није изричито назначено да потиче из Мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини не одражава нужно званичну политику Мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, већ су искључиво гледишта и мишљења предавача. Сва права су задржана. Садржај ове онлајн обуке може се слободно користити или умножавати у некомерцијалне сврхе, уз обавезно навођење извора.