ONLINE TEČAJ

Nastavničke kompetencije za kvalitetno inkluzivno obrazovanje

U cilju jačanja nastavničkih kompetencija, online tečaj „Nastavničke kompetencije za kvalitetno inkluzivno obrazovanje“ pruža osvrt na osnovne postavke kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i daje savjete za njegovu provedbu u učionici. Namijenjen je nastavnicima i nastavnicama, studentima i studenticama nastavničkih fakulteta, kao i svim onima koji rade u oblasti obrazovanja.

Osnovne informacije o tečaju

SAŽETAK

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje pravo je svakog djeteta. Ostvarenje ovog prava u učionici osiguravaju ponajprije nastavnici i nastavnice. Oni organiziraju i vode proces učenja i poučavanja na način da osiguraju svim svojim učenicima i učenicama kvalitetno obrazovanje, tj. da u svoj kvalitetan proces učenja i poučavanja uključe isključene i učenike i učenice koji su u riziku od isključivanja. Uspješno ispunjavanje ove uloge zavisi od nivoa nastavničkih kompetencija koje koje nastavnici i nastavnice stječu i razvijaju tijekom svog inicijalnog obrazovanja i svog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

ISHODI UČENJA

Po završetku tečaja, polaznici i polaznice će moći:

  • objasniti koncept inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja u kontekstu socijalne inkluzije;
  • objasniti uzroke socijalnog isključivanja marginaliziranih skupina;
  • objasniti odlike interkulturalne kompetencije;
  • analizirati koje promjene u pogledu sadržaja, pristupa, struktura i strategija u učenju i poučavanju zahtijeva inkluzivno i kvalitetno obrazovanje;
  • analizirati utjecaj inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja na profesionalnu autonomiju nastavnika i nastavnica;
  • pronaći informacije za daljnje istraživanje o tome kako unaprijediti svoje kompetencije za osiguranje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja u učionici;
  • kreirati prijedlog primjene univerzalnog dizajna za učenje za svoj nastavni predmet.

STRUKTURA I TIJEK TEČAJA

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje u učionici promatrat će se kroz pet tema.

Svaka tema obrađena je kroz dvije do tri lekcije u formatu videozapisa, obvezne i preporučene literature.

U prosjeku, polaznicima i polaznicama će za završetak tečaja biti potrebno barem deset sati rada. Na kraju, polaznici i polaznice će imati priliku pristupiti testu i provjeriti svoje znanje.

Oni koji ostvare barem 70 % točnih odgovora dobit će certifikat o uspješno završenom online tečaju.

Upoznajte predavačice tečaja

Sadržaj tečaja izradile su sveučilišne profesorice (vidjeti Biografije predavačica), naslanjajući se na Module za obuku predavača iz oblasti inkluzivnog obrazovanja (UNICEF, 2015). Proces izrade online tečaja osmislila je i omogućila Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. Biljana Sladoje-Bošnjak

Prof. dr. Biljana Sladoje-Bošnjak

Redovna profesorica na Filozofskom fakultetu i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr. Emina Dedić Bukvić

Doc. dr. Emina Dedić Bukvić

Docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Lejla Kafedžić

Prof. dr. Lejla Kafedžić

Redovna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Lejla Osmić

Doc. dr. Lejla Osmić

Docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska

Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska

Docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

tehnička podrška

podrska@nastavnickekompetencije.pzbpkgorazde.ba

Projekat podržao:

Misija OESS-a u BiH podržala je realizaciju ovog online tečaja.

Svako gledište, izjava ili mišljenje izraženo u ovom online tečaju, a za koje nije izrijekom naznačeno da potječe iz Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini, ne odražava nužno službenu politiku Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini, već su isključivo gledišta i mišljenja predavača. Sva prava su pridržana. Sadržaj ovog online tečaja može se slobodno koristiti ili umnožavati u nekomercijalne svrhe, uz obavezno navođenje izvora.