ONLINE KURS

Nastavničke kompetencije za kvalitetno inkluzivno obrazovanje

U cilju jačanja nastavničkih kompetencija, online kurs “Nastavničke kompetencije za kvalitetno inkluzivno obrazovanje” pruža osvrt na osnovne postavke kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i daje savjete za njegovo provođenje u učionici. Namijenjen je nastavnicima i nastavnicama, studentima i studenticama nastavničkih fakulteta, kao i svima onima koji rade u oblasti obrazovanja.

Osnovne informacije o kursu

SAŽETAK

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje je pravo svakog djeteta. Ostvarenje ovog prava u učionici osiguravaju prvenstveno nastavnici i nastavnice. Oni organiziraju i vode proces učenja i podučavanja na način da osiguraju svim svojim učenicima i učenicama kvalitetno obrazovanje, tj. da u svoj kvalitetan proces učenja i podučavanja uključe isključene i učenike i učenice koji su u riziku od isključivanja. Uspješno ispunjavanje ove uloge zavisi od nivoa nastavničkih kompetencija, koje nastavnici i nastavnice stječu i razvijaju tokom svog inicijalnog obrazovanja i svog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

ISHODI UČENJA

Nakon završetka kursa, polaznici i polaznice će moći:

  • objasniti koncept inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja u kontekstu socijalne inkluzije;
  • objasniti uzroke socijalnog isključivanja marginaliziranih grupa;
  • objasniti odlike interkulturalne kompetencije;
  • analizirati koje promjene u pogledu sadržaja, pristupa, struktura i strategija u učenju i podučavanju zahtijeva inkluzivno i kvalitetno obrazovanje;
  • analizirati utjecaj inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja na profesionalnu autonomiju nastavnika i nastavnica;
  • pronaći informacije za daljnje istraživanje o tome kako unaprijediti svoje kompetencije za osiguranje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja u učionici;
  • kreirati prijedlog primjene univerzalnog dizajna za učenje za svoj nastavni predmet.

STRUKTURA I TOK KURSA

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje u učionici posmatrat će se kroz pet tema.

Svaka tema obrađena je kroz dvije do tri lekcije u formatu videozapisa, obavezne i preporučene literature.

U prosjeku, polaznicima i polaznicama će za završetak kursa biti potrebno barem deset sati rada. Na kraju, polaznici i polaznice će imati priliku pristupiti testu i provjeriti svoje znanje.

Oni koji ostvare barem 70% tačnih odgovora dobit će certifikat o uspješno završenom online kursu.

Upoznajte predavačice kursa

Sadržaj kursa izradile su univerzitetske profesorice (vidjeti Biografije predavačica), oslanjajući se na Module za obuku predavača iz oblasti inkluzivnog obrazovanja (UNICEF, 2015). Proces izrade online kursa je osmislila i omogućila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. Biljana Sladoje-Bošnjak

Prof. dr. Biljana Sladoje-Bošnjak

Redovna profesorica na Filozofskom fakultetu i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr. Emina Dedić Bukvić

Doc. dr. Emina Dedić Bukvić

Docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Lejla Kafedžić

Prof. dr. Lejla Kafedžić

Redovna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Lejla Osmić

Doc. dr. Lejla Osmić

Docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska

Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska

Docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

tehnička podrška

podrska@nastavnickekompetencije.pzbpkgorazde.ba

Projekat podržao:

Misija OSCE-a u BiH podržala je realizaciju ove online obuke.

Svako gledište, izjava ili mišljenje izraženo u ovoj online obuci, a za koje nije izričito naznačeno da potiče iz Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ne odražava nužno zvaničnu politiku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, već su isključivo gledišta i mišljenja predavača. Sva prava su pridržana. Sadržaj ove online obuke može se slobodno koristiti ili umnožavati u nekomercijalne svrhe, uz obavezno navođenje izvora.